Kto mógłby studiować pielęgniarstwo oraz czy jest to trudny wydział studiów?

Dowolna osoba, która pragnie w swojej pracy zawodowej pomagać innym, może wybrać odpowiedni kierunek studiów. Na tym kierunku studenci uczą się wielu przedmiotów.

Są to np. fizjologia, patologia, genetyka (sekwencjonowanie dna) czy też mikrobiologia.

zdrowe śniadanie

Autor: AnnieAnniePancake
Źródło: http://www.flickr.com
Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo przewidziane są dla osób, które swoją przyszłość pragną związać z zawodem pielęgniarki. Abiturient po zakończeniu studiów uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Da jemu on możliwość do uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz do rozpoczęcia studiów magisterskich. Umiejętności uzyskane przez abiturienta są uznawane w krajach Unii Europejskiej i przygotowują go do pielęgnowania osoby chorej lub niepełnosprawnej, wykonywania badań diagnostycznych oraz do nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej.
Nauczanie na takim kierunku szkoły wyższej odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć w praktyce. Prowadzone te zajęcia są przez wyszkoloną załogę naukowo-dydaktyczną. Uczelnie przeważnie dysponują prawidłowo wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie słuchacze szkół wyższych mogą zdobywać oraz udoskonalać swe umiejętności zawodowe. Zajęcia praktyczne studenci odbywają w renomowanych zakładach zdrowotnych i dzięki temu studenci zapoznają się z działalnością w zawodzie.

Warty uwagi tekst, czyż nie? Jeśli tak uważasz, to poza tym zobacz treść w serwisie (https://www.przychodniazycie.pl/), którą też zapewne uznasz za cenną.

Słuchacze na tym wydziale muszą zaliczyć 275 godzin nauki podstaw pielęgniarstwa oraz 75 godzin z podstawowej opieki zdrowotnej. Poza tym na tego typu studiach, studenci uczą się dietetyki. Zapoznają także zagadnienia w zakresie chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego. Uczą się jeszcze pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego i chirurgii oraz pielęgniarstwa chirurgicznego.

Taki kierunek studiów to nie jest kierunek prosty oraz żąda od swoich studentów wiele pracy oraz wytrwałości. Przyszłość ukaże, że wybór wydziału był jednak trafiony, a wykonywanie tego zawodu przynosi dużo satysfakcji