Kto mógłby studiować pielęgniarstwo oraz czy jest to trudny wydział studiów?

Dowolna osoba, która pragnie w swojej pracy zawodowej pomagać innym, może wybrać odpowiedni kierunek studiów. Na tym kierunku studenci uczą się wielu przedmiotów.

Są to np. fizjologia, patologia, genetyka czy też mikrobiologia.
zdrowe śniadanie

Autor: AnnieAnniePancake
Źródło: http://www.flickr.com
Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo przewidziane są dla osób, które swoją przyszłość pragną związać z zawodem pielęgniarki. Abiturient po zakończeniu studiów uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Da jemu on możliwość do uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz do rozpoczęcia studiów magisterskich. Umiejętności uzyskane przez abiturienta są uznawane w krajach Unii Europejskiej i przygotowują go do pielęgnowania osoby chorej lub niepełnosprawnej, wykonywania badań diagnostycznych oraz do nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej.
Nauczanie na takim kierunku szkoły wyższej odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć w praktyce. Prowadzone te zajęcia są przez wyszkoloną załogę naukowo-dydaktyczną. Uczelnie przeważnie dysponują prawidłowo wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie słuchacze szkół wyższych mogą zdobywać oraz udoskonalać swe umiejętności zawodowe. Zajęcia praktyczne studenci odbywają w renomowanych zakładach zdrowotnych i dzięki temu studenci zapoznają się z działalnością w zawodzie. Słuchacze na tym wydziale muszą zaliczyć 275 godzin nauki podstaw pielęgniarstwa oraz 75 godzin z podstawowej opieki zdrowotnej. Poza tym na tego typu studiach, studenci uczą się dietetyki. Zapoznają także zagadnienia w zakresie chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego. Uczą się jeszcze pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego i chirurgii oraz pielęgniarstwa chirurgicznego.

Taki kierunek studiów to nie jest kierunek prosty oraz żąda od swoich studentów wiele pracy oraz wytrwałości. Przyszłość ukaże, że wybór wydziału był jednak trafiony, a wykonywanie tego zawodu przynosi dużo satysfakcji